Чому потрібно проводити регулярні лабораторні дослідження при гіпертонічній хворобі?

07.03.2024

Гіпертонія (артеріальна гіпертензія) — це захворювання серцево-судинної системи, що проявляється систематичним підвищенням артеріального тиску. Гіпертонія є ключовим фактором ризику багатьох серйозних захворювань, таких як ішемічна хвороба серця, інсульт і ниркова недостатність. Вважається, що кожна третя людина у світі страждає на гіпертонію. 

Чому потрібно проводити регулярні лабораторні дослідження при гіпертонічній хворобі?

Основною метою лікування гіпертонії є не тільки зниження артеріального тиску до нормальних значень, але і  зниження ризику серйозних серцево-судинних захворювань, таких як інфаркт або інсульт. Оцінка серцево-судинного ризику передбачає оцінку ймовірності виникнення таких подій у окремого пацієнта. Вихідний рівень ризику разом із рівнем артеріального тиску є ключовими елементами, які дозволяють лікарю запропонувати лікування гіпертонії для конкретного пацієнта. Крім серцевих, судинних і церебральних ускладнень, гіпертонія може призвести до ускладнень з боку нирок і очей. Ниркові ускладнення розвиваються повільно у випадку легкої гіпертензії. Однак може статися, що ураження органу вже наявне, якщо гіпертензію діагностовано пізно. При виявленні хронічної хвороби нирок рекомендується корекція лікування гіпертонічної хвороби.

Артеріальна гіпертензія часто супроводжується іншими метаболічними розладами, такими як надмірна маса тіла (абдомінальне ожиріння), гіперглікемія (предіабет, діабет 2 типу), порушення ліпідного обміну (підвищення рівня холестерину, особливо фракції ЛПНЩ, тригліцеридів, зниження рівня холестерину ЛПВЩ), що є симптомами метаболічного синдрому. Наявність цих порушень визначає високий індивідуальний серцево-судинний ризик, тому необхідно якомога раніше їх діагностувати та лікувати. Крім того, додатковими компонентами метаболічного синдрому є: метаболічна жирова хвороба печінки, підвищення концентрації сечової кислоти або хронічне запалення (наприклад, постійне невелике підвищена концентрація C-реактивного білка незалежно від наявності гострої інфекції).

Рекомендовані регулярні лабораторні дослідження:

  • Загальний аналіз крові.
  • Ліпідний обмін (ліпідограма) – включає оцінку загального холестерину, тригліцерідів, ЛПВЩ (ліпопротеїди високої щільності ), ЛПНЩ (ліпопротеїди низької щільності), коефіцієнту атерогенності у сироватці крові.
  • Дослідження вуглеводного обміну : вимірювання рівня глюкози натще та визначення відсотка глікованого гемоглобіну (HbA1c).
  • Дослідження білкового обміну  концентрація креатиніну та сечової кислоти в сироватці крові.
  • Визначення рівнів кальцію, натрію і калію в сироватці крові.
  • Визначення рівню тиреотропного гормону (ТТГ).
  • Визначення активності ферментів – аланінамінотрансферази (ALT) і аспартатамінотрансферази (AST).
  • Загальне дослідження сечі з оцінкою осаду сечі.

Наведену вище панель тестів, залежно від індивідуального стану пацієнта, може бути доповнено необхідними дослідженнями. Зверніться до свого лікаря для призначення обстеження, що потрібне саме для Вас.

Вчасно звертайтесь за медичною допомогою. Бережіть себе та будьте здорові!