Аналізи та ціни

 • Загальноклінічні дослідження

  • Аналізи крові

   • 1001 Антирезусні антитіла (непряма проба Кумбса)

    450 грн

    3 роб. дні

   • 1002 Визначення ретикулоцитів

    150 грн

    1 роб. день

   • 1003 Гемолізини

    490 грн

    2 роб. дні

   • 1004 Група крові та резус фактор

    260 грн

    1 роб. день

   • 1005 Загальний аналіз крові (автоматизований 19 показників + ШОЕ)

    200 грн

    1 роб. день

   • 1006 Розгорнутий аналіз крові (автоматизований 19 показників + ШОЕ +ручна лейкоформула)

    250 грн

    1 роб. день

  • Аналізи сечі

   • 1021 Аналіз сечі за Зимницьким

    140 грн

    1 роб. день

   • 1022 Аналіз сечі за Нечипоренком

    140 грн

    1 роб. день

   • 1023 Білок в сечі (добова сеча)

    110 грн

    1 роб. день

   • 1024 Загальний аналіз сечі

    170 грн

    1 роб. день

   • 1025 Мікроальбумінурія

    210 грн

    2 роб. дні

   • 1026 Цукор сечі (добова сеча)

    110 грн

    1 роб. день

   • 1027 Білок Бенс-Джонса (сеча)

    860 грн

    8 роб. дні

  • Аналізи калу

   • 1041 Аналіз калу на приховану кров

    190 грн

    1 роб. день

   • 1042 Аналіз калу на яйця гельмінтів та цисти найпростіших

    200 грн

    1 роб. день

   • 1043 Виявлення кальпротектину (hCp) (стул-тест, якісне виявлення)

    510 грн

    1 роб. день

   • 1044 Зішкріб на яйця гостриків (ентеробіоз)

    200 грн

    1 роб. день

   • 1045 Копрограма

    230 грн

    1 роб. день

   • 1046 Виявлення гемоглобіну та трансферину у калі (якісне виявлення)

    270 грн

    1 роб. день

   • 1047 Виявлення гемоглобіну, трансферину, кальпротектину та лактоферину (стул-тест, якісне виявлення)

    750 грн

    1 роб. день

   • 1048 Кальпротектин (кал, кількісне визначення)

    810 грн

    4 роб. дні

   • 1049 Аналіз калу на яйця гельмінтів та цисти найпростіших методом PARASEP

    210 грн

    1 роб. день

 • Біохімічні дослідження

  • Білковий обмін

   • 2001 Альбумін

    120 грн

    1 роб. день

   • 2003 Загальний білок

    120 грн

    1 роб. день

   • 2004 Кліренс ендогенного креатиніну (проба Реберга)

    170 грн

    1 роб. день

   • 2005 Креатинін

    130 грн

    1 роб. день

   • 2006 Креатинін в сечі (добова сеча)

    130 грн

    1 роб. день

   • 2007 Сечова кислота

    130 грн

    1 роб. день

   • 2008 Сечова кислота в сечі (добова сеча)

    130 грн

    1 роб. день

   • 2009 Сечовина

    130 грн

    1 роб. день

   • 2010 Сечовина в сечі (добова сеча)

    130 грн

    1 роб. день

   • 2011 Азот сечовини

    130 грн

    1 роб. день

   • 2012 Цистатин С

    350 грн

    3 роб. дні

   • 2002 Білкові фракції

    310 грн

    5 роб. дні

  • Вуглеводневий обмін

   • 2021 Глікований гемоглобін HbA1с (Bio-Rad)

    280 грн

    2 роб. дні

   • 2022 Глюкоза крові

    140 грн

    1 роб. день

   • 2023 Глюкотолерантний тест

    360 грн

    1 роб. день

   • 2024 Глюкотолерантний тест (при вагітності)

    250 грн

    1 роб. день

   • 2025 Індекс НОМА (діагностика інсулінорезистентності)

    350 грн

    1 роб. день

   • 2026 Інсулін

    250 грн

    1 роб. день

   • 2028 Цукор крові (експрес-метод)

    100 грн

    0-

   • 2030 Лептин

    590 грн

    8 роб. дні

   • 2031 Фруктозамін

    210 грн

    3 роб. дні

   • 2027 С-пептид

    250 грн

    1 роб. день

  • Гострофазові показники та інші дослідження

   • 2041 Антистрептолізин - О (кількісне визначення)

    150 грн

    1 роб. день

   • 2043 Ревматоїдний фактор (РФ) (кількісне визначення)

    150 грн

    1 роб. день

   • 2045 С-реактивний білок (кількісне визначення)

    150 грн

    1 роб. день

   • 2047 Тимолова проба

    130 грн

    2 роб. дні

   • 2048 Церулоплазмін

    290 грн

    2 роб. дні

   • 2049 Серомукоїди

    130 грн

    3 роб. дні

   • 2050 Прокальцитонін

    800 грн

    3 роб. дні

  • Електороліти і мінерали

   • 2061 Калій

    130 грн

    1 роб. день

   • 2062 Кальцій

    120 грн

    1 роб. день

   • 2063 Кальцій іонізований

    190 грн

    1 роб. день

   • 2064 Магній

    120 грн

    1 роб. день

   • 2065 Мідь

    210 грн

    2 роб. дні

   • 2066 Натрій

    130 грн

    1 роб. день

   • 2067 рН крові

    120 грн

    2 роб. дні

   • 2068 Фосфор неорганічний

    120 грн

    1 роб. день

   • 2069 Хлор

    130 грн

    2 роб. дні

   • 2070 Цинк

    290 грн

    2 роб. дні

  • Комплексні дослідження

   • 9208 Ниркові проби (сечовина, сечова кислота, креатинін)

    350 грн

    1 роб. день

   • 9211 Ревмопроби (РФ, С-РБ, АСЛ - О) кількісне визначення

    370 грн

    1 роб. день

   • 9212 Електроліти (К, Na, Cl)

    350 грн

    2 роб. дні

   • 9213 Електроліти (K+, Na)

    230 грн

    1 роб. день

   • 9214 Електроліти (К, Na, іСа)

    400 грн

    1 роб. день

   • 9209 Печінкові проби (АЛТ, АСТ, ЛФ, білірубін + фракції, загальний білок, ЛДГ, ГГТ)

    760 грн

    1 роб. день

  • Ліпідний обмін

   • 2081 Аполіпопротеїн А1

    200 грн

    5 роб. дні

   • 2082 Аполіпопротеїн В

    200 грн

    5 роб. дні

   • 2083 Ліпідний обмін (ЛВЩ, ЛНЩ, ЛДНЩ, тригліцериди, холестерин)

    450 грн

    1 роб. день

   • 2084 Тригліцериди

    130 грн

    1 роб. день

   • 2085 Холестерин

    130 грн

    1 роб. день

   • 2087 Ліпопротеїди високої щільності (HDL)

    130 грн

    1 роб. день

   • 2090 Ліпопротеїди низької щільності (LDL)

    130 грн

    1 роб. день

  • Ферменти

   • 2304 Гамма-глутамілтранспептидаза (ГГТ)

    130 грн

    1 роб. день

   • 2305 Креатинкіназа (СК)

    130 грн

    2 роб. дні

   • 2306 Лактатдегідрогеназа (ЛДГ)

    130 грн

    1 роб. день

   • 2307 Ліпаза

    150 грн

    2 роб. дні

   • 2308 Лужна фосфатаза

    130 грн

    1 роб. день

   • 2309 Панкреатична амілаза

    150 грн

    1 роб. день

   • 2310 Панкреатична еластаза (кал)

    810 грн

    6 роб. дні

   • 2311 Холінестераза

    130 грн

    2 роб. дні

   • 2301 Аланінамінотрансфераза (АЛТ)

    130 грн

    1 роб. день

   • 2302 Амілаза

    130 грн

    2 роб. дні

   • 2303 Аспартатамінотрансфераза (АСТ)

    130 грн

    1 роб. день

  • Діагностика і контроль остеопорозу

   • 2402 Остеокальцин

    440 грн

    2 роб. дні

   • 2403 Паратгормон

    240 грн

    2 роб. дні

  • Діагностика і контроль анемії

   • 2110 Залізозв’язуюча здатність сировотки загальна

    150 грн

    2 роб. дні

   • 2111 Залізозв’язуюча здатність сировотки ненасичена

    150 грн

    2 роб. дні

   • 2112 Насичення трансферину залізом

    270 грн

    5 роб. дні

   • 2113 Фолієва кислота (фолат)

    260 грн

    1 роб. день

   • 2114 Ціанокобаламін (вітамін В-12)

    260 грн

    1 роб. день

   • 2115 Еритропоетин

    410 грн

    2 роб. дні

  • Обмін заліза

   • 2101 Залізо

    130 грн

    1 роб. день

   • 2102 Трансферрин

    190 грн

    1 роб. день

   • 2103 Феритин

    280 грн

    1 роб. день

  • Пігментний обмін

   • 2210 Білірубін загальний

    130 грн

    1 роб. день

   • 2211 Білірубін (фракційно)

    220 грн

    1 роб. день

   • 2212 Білірубін (прямий)

    130 грн

    1 роб. день

 • Гормони

  • Інші гормони та метаболіти

   • 3001 Адренокортикотропний гормон (АКТГ)

    360 грн

    3 роб. дні

   • 3003 Інсулін-подібний фактор росту-І

    450 грн

    8 роб. дні

   • 3005 Кальцитонін

    390 грн

    1 роб. день

   • 3006 Кортизол

    290 грн

    1 роб. день

   • 3007 Кортизол в сечі

    320 грн

    4 роб. дні

   • 3008 Соматотропний гормон (СТГ)

    230 грн

    2 роб. дні

   • 3009 Кортизол (слина)

    350 грн

    6 роб. дні

   • 3010 Гастрин

    780 грн

    6 роб. дні

  • Оцінка функції щитоподібної залози

   • 3101 Антитіла до тиреоглобуліну (АТТГ)

    250 грн

    1 роб. день

   • 3102 Антитіла до тиреопероксидази (АТПО)

    270 грн

    1 роб. день

   • 3103 Тиреоглобулін

    240 грн

    1 роб. день

   • 3104 Тиреотропний гормон (ТТГ)

    210 грн

    1 роб. день

   • 3105 Тироксин вільний (Т4 віл.)

    210 грн

    1 роб. день

   • 3106 Тироксин загальний (Т4 заг.)

    210 грн

    1 роб. день

   • 3107 Трийодтиронін вільний (Т3 віл.)

    210 грн

    1 роб. день

   • 3108 Трийодтиронін загальний (Т3 заг.)

    210 грн

    2 роб. дні

   • 3109 Антитіла до рецепторів ТТГ (anti-TSHR)

    460 грн

    1 роб. день

  • Статеві гормони

   • 3002 Антимюллерів гормон

    610 грн

    3 роб. дні

   • 3200 Андростендіон

    390 грн

    1 роб. день

   • 3201 17-оксипрогестерон (17-ОПГ)

    280 грн

    3 роб. дні

   • 3202 Дегідроепіандростерон - сульфат (ДГЕА - сульфат)

    250 грн

    1 роб. день

   • 3203 Естрадіол (Е 2)

    230 грн

    1 роб. день

   • 3204 Естріол вільний (Е 3)

    230 грн

    7 роб. дні

   • 3205 Індекс вільного тестостерону

    450 грн

    1 роб. день

   • 3206 Лютеїнізуючий гормон (ЛГ)

    230 грн

    1 роб. день

   • 3207 Прогестерон (Пг)

    240 грн

    1 роб. день

   • 3208 Пролактин (Прл)

    230 грн

    1 роб. день

   • 3209 Секс-стероїд-зв'язуючий глобулін (ССЗГ)

    240 грн

    1 роб. день

   • 3211 Тестостерон загальний (ТС заг.)

    240 грн

    1 роб. день

   • 3212 Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ)

    230 грн

    1 роб. день

   • 3213 Інгібін В

    680 грн

    5 роб. дні

   • 3214 Дигідротестостерон

    420 грн

    5 роб. дні

   • 3215 Макропролактин

    490 грн

    2 роб. дні

   • 3210 Тестостерон вільний (ТС віл.)

    310 грн

    1 роб. день

 • Пренатальна діагностика

  • І триместр вагітності

  • ІІ триместр вагітності

   • 3310 Альфафетопротеїн (АФП) при вагітності

    250 грн

    1 роб. день

   • 3311 Плацентарний лактоген

    410 грн

    5 роб. дні

   • 3313 Пренатальний скринінг ІІ триместру (програма Ssdwlab 5)

    850 грн

    8 роб. дні

   • 3314 Плацентарний фактор росту (PLGF)

    730 грн

    5 роб. дні

   • 3315 Пренатальний скринінг ІІ триместру (програма PRISCA)

    670 грн

    4 роб. дні

   • 3312 Потрійний тест (АФП, Е3, бета-ХГ)

    650 грн

    7 роб. дні

 • Інфекційні захворювання

  • Інфекційний мононуклеоз

   • 4001 Антитіла Ig G до нуклеарних антигенів (анти-ЕBNA Ig G)

    220 грн

    3 роб. дні

   • 4002 Антитіла Ig G до ранніх антигенів (анти-EA IgG)

    220 грн

    3 роб. дні

   • 4003 Антитіла Ig M до вірусу Епштейн-Барра (анти ЕBV-VCA Ig M)

    220 грн

    4 роб. дні

   • 4004 Антитіла IgG до вірусу Епштейн -Барра ( анти EBV-VCA Ig G)

    220 грн

    4 роб. дні

   • 4005 ПЛР. Вірус Епштейн-Барра (зішкріб, сеча, мокротиння)

    280 грн

    3 роб. дні

   • 4006 ПЛР. Вірус Епштейн-Барра (кров)

    280 грн

    3 роб. дні

  • Інші інфекції

   • 4105 Антитіла Ig G до вірусу Varicella zoster

    290 грн

    3 роб. дні

   • 4106 Антитіла Ig G до вірусу кору

    240 грн

    3 роб. дні

   • 4112 Антитіла Ig М до вірусу Varicella zoster

    290 грн

    3 роб. дні

   • 4113 Антитіла до Chlamidia pneumoniaе (Ig G)

    290 грн

    3 роб. дні

   • 4114 Антитіла до Chlamidia pneumoniaе (Ig М)

    310 грн

    3 роб. дні

   • 4115 Антитіла до Mycoplasma pneumoniaе (Ig G)

    290 грн

    3 роб. дні

   • 4116 Антитіла до Mycoplasma pneumoniaе (Ig М)

    390 грн

    6 роб. дні

   • 4120 ПЛР Mycoplasma pneumoniaе (мокротиння)

    280 грн

    3 роб. дні

   • 4121 ПЛР. Chlamidia pneumonia (мокротиння)

    280 грн

    3 роб. дні

   • 4122 ПЛР. Вирус Varicella zoster (зішкріб)

    280 грн

    3 роб. дні

   • 4123 ПЛР. Вирус Varicella zoster (кров, ліквор)

    280 грн

    3 роб. дні

   • 4124 Антитіла Ig М до вірусу кору

    330 грн

    4 роб. дні

   • 4125 Вірус кліщового енцефаліту (антитіла Ig G)

    350 грн

    7 роб. дні

   • 4126 Вірус кліщового енцефаліту (антитіла Ig M - якісне визначення)

    350 грн

    7 роб. дні

   • 4129 ПЛР. Вірус кліщового енцефаліту (TBEV) (кліщ, кров), якісне визначення

    610 грн

    4 роб. дні

   • 4134 Антитіла Ig G до дифтерії

    410 грн

    3 роб. дні

   • 4135 Антитіла Ig G до збудника правця (Tetanus toxoid)

    290 грн

    3 роб. дні

   • 4136 Кліщові інфекції, мультиплекс: вірус кліщового енцефаліту, бореліоз, анаплазмоз, ерліхіоз (Tick-borne encephalitis virus (TBEV), Borrelia burgdorferi sl, Anaplasma Phagocitophillum, Ehrlichia chaffencis/E.muris), кліщ, плазма крові, методом ПЛР, якісне визначення

    990 грн

    4 роб. дні

   • 4101 Антитіла Ig G до Bordetella pertussis (кашлюк)

    450 грн

    4 роб. дні

   • 4110 Антитіла Ig М до Bordetella pertussis (кашлюк)

    450 грн

    4 роб. дні

   • 4137 Збудники кашлюку (Bordetella pertussis/parapertussis), якісне визначення виду, методом ПЛР

    620 грн

    3 роб. дні

   • 4146 Парвовірус В19, Human parvovirus, антитіла IgG

    790 грн

    6 роб. дні

   • 4147 Парвовірус В19, Human parvovirus, антитіла IgМ

    790 грн

    5 роб. дні

   • 4145 Парвовірус В19 (Parvovirus B19), якісне визначення ДНК методом ПЛР

    490 грн

    4 роб. дні

  • Герпес

   • 4021 Антитіла Ig G до вірусу герпеса 1 тип (НSV 1 Ig G)

    240 грн

    4 роб. дні

   • 4022 Антитіла Ig G до вірусу герпеса 1/2 тип (НSV 1/2 Ig G)

    220 грн

    4 роб. дні

   • 4023 Антитіла Ig G до вірусу герпеса 2 тип (НSV 2 Ig G)

    240 грн

    4 роб. дні

   • 4025 Антитіла Ig М до вірусу герпеса 1 тип (НSV 1 Ig М)

    240 грн

    4 роб. дні

   • 4026 Антитіла Ig М до вірусу герпеса 1/2 тип (НSV 1/2 Ig М)

    220 грн

    4 роб. дні

   • 4028 ПЛР. Вірус герпеса 6 тип (кров, ліквор)

    280 грн

    3 роб. дні

   • 4029 ПЛР. Вірус герпеса 7 тип (кров, ліквор)

    280 грн

    3 роб. дні

   • 4030 ПЛР. Вірус звичайного герпеса 1/2 тип, без типування (зішкріб, сеча, мокротиння)

    280 грн

    3 роб. дні

   • 4031 ПЛР. Вірус звичайного герпеса 1/2 тип, без типування (кров)

    280 грн

    3 роб. дні

   • 4032 ПЛР. Вірус звичайного герпеса 1/2 тип, з типуванням (зішкріб, сеча, мокротиння)

    300 грн

    3 роб. дні

   • 4033 ПЛР. Вірус звичайного герпеса 1/2 тип, з типуванням (кров)

    300 грн

    3 роб. дні

   • 4034 Авідність антитіл Ig G до вірусу герпесу 2 типу

    390 грн

    7 роб. дні

   • 4027 Антитіла IgМ до вірусу герпеса 2 тип (НSV 2 IgМ)

    240 грн

    4 роб. дні

  • Комплексні дослідження

  • Токсоплазмоз

   • 4071 Авідність антитіл Ig G до Toxoplasma gondii

    560 грн

    2 роб. дні

   • 4072 Антитіла Ig G до Toxoplasma gondii (Тохо Ig G)

    230 грн

    4 роб. дні

   • 4073 Антитіла Ig М до Toxoplasma gondii (Тохо Ig М)

    230 грн

    4 роб. дні

   • 4074 ПЛР. Токсоплазма (кров)

    280 грн

    3 роб. дні

  • Туберкульоз

   • 4091 Загальні антитіла до збудника туберкульозу (АТ к tbk)

    240 грн

    3 роб. дні

   • 4092 ПЛР. Мікобактерія туберкульозу (мокротиння)

    280 грн

    3 роб. дні

   • 4093 Квантіфероновий тест (діагностика латентної форми туберкульозу)

    2800 грн

    6 роб. дні

  • Хелікобактеріоз

   • 4201 Антитіла до Helicobacter pylori Ig А

    250 грн

    4 роб. дні

   • 4202 Антитіла до Helicobacter pylori (сумарні)

    250 грн

    4 роб. дні

   • 4203 Виявлення антигенів Helicobacter pylori (стул-тест, якісне виявлення)

    510 грн

    1 роб. день

   • 4204 ПЛР. Helicobacter pylori (кал, біоптат слизової шлунка), якісне визначення

    650 грн

    5 роб. дні

   • 4205 Антитіла до Helicobacter pylori Ig M

    250 грн

    4 роб. дні

   • 4206 Антитіла до Helicobacter pylori Ig G

    280 грн

    4 роб. дні

  • Цитомегаловіруcна інфекція

   • 4051 Антитіла Ig G до цитомегаловірусу (СМV Ig G)

    250 грн

    4 роб. дні

   • 4052 Антитіла Ig М до цитомегаловірусу (СМV Ig М)

    250 грн

    4 роб. дні

   • 4053 ПЛР. Цитомегаловірус (зішкріб, сеча, мокротиння)

    280 грн

    3 роб. дні

   • 4054 ПЛР. Цитомегаловірус (кров)

    280 грн

    3 роб. дні

   • 4055 Авідність антитіл Ig G до цитомегаловірусу

    510 грн

    3 роб. дні

  • Краснуха

   • 4251 Антитіла Ig G до збудника краснухи (Rub Ig G )

    250 грн

    4 роб. дні

   • 4252 Антитіла Ig M до збудника краснухи (Rub Ig M )

    250 грн

    4 роб. дні

   • 4253 ПЛР. Вірус краснухи

    280 грн

    3 роб. дні

   • 4254 Авідність антитіл Ig G до вірусу краснухи (Rub Ig G)

    510 грн

    4 роб. дні

  • Бореліоз

   • 4102 Антитіла Ig G до Borrelia burgdorferi

    280 грн

    4 роб. дні

   • 4128 ПЛР. Борелія (Borrelia burgdorferi sensu lato: B. burgdorferi sensu stricto, B. afzelii, B. Garinii) якісне визначення (кліщ, кров)

    620 грн

    4 роб. дні

   • 4111 Антитіла Ig М до Borrelia burgdorferi

    380 грн

    4 роб. дні

   • 4131 Бореліоз, антитіла IgM до специфічних антигенів Borrelia: VlsE, р83, р39, BmpA, р31 OspA, р30, р25, OspC, р21, р19, р17 (метод Western Blot)

    850 грн

    4 роб. дні

   • 4132 Бореліоз, антитіла IgG до специфічних антигенів Borrelia: VlsE, р83, р39, BmpA, р31 OspA, р30, р25, OspC, р21, р19, р17 (метод Western Blot)

    850 грн

    4 роб. дні

   • 4133 Комплекс Бореліоз IgM, IgG (антитіла IgM до специфічних антигенів Borrelia: VlsE, р83, р39, BmpA, р31 OspA, р30, р25, OspC, р21, р19, р17; антитіла IgG до специфічних антигенів Borrelia: VlsE, р83, р39, BmpA, р31 OspA, р30, р25, OspC, р21, р19, р17) метод Western Blot

    1600 грн

    4 роб. дні

  • Паразитарні інфекції

   • 4103 Антитіла Ig G до Echinococcus granulosus

    280 грн

    4 роб. дні

   • 4107 Антитіла Ig G до опісторхів

    280 грн

    4 роб. дні

   • 4108 Антитіла Ig G до токсокарів

    290 грн

    4 роб. дні

   • 4109 Антитіла Ig G до трихінел

    290 грн

    4 роб. дні

   • 4117 Аскарида - Ig G

    310 грн

    4 роб. дні

   • 4118 Виявлення антигенів лямблій в калі (стул-тест, якісне виявлення)

    410 грн

    1 роб. день

   • 4119 Лямблії (сумарні антитіла)

    290 грн

    4 роб. дні

   • 4140 Глистові інвазії (Ascaris lumbricoides, Opisthorchis felineus, Taenia solium, Diphyllobothrium latum), якісне визначення ДНК методом ПЛР

    970 грн

    4 роб. дні

   • 4141 Гельмінтози у дітей (Ascaris lumbricoides, Enterobius vermicularis, Opisthorchis felineus, Taenia solium, Diphyllobothrium latum), якісне визначення ДНК методом ПЛР

    1150 грн

    4 роб. дні

   • 4142 Протозойні кишкові інвазії (Giardia lamblia, Blastocystis hominis, Dientamoeba fragilis, Isospora belli, Cryptosporidium parvum, Entamoeba histolytica), якісне визначення ДНК методом ПЛР

    1150 грн

    4 роб. дні

   • 4143 Аскарида (Ascaris spp.), якісне визначення ДНК методом ПЛР

    1080 грн

    4 роб. дні

   • 4144 Лямблії (антитіла Ig M)

    290 грн

    2 роб. дні

  • ВІЛ

   • 4301 Скринінгове дослідження на антитіла ВІЛ1/2 та антиген р24 ВІЛ1

    350 грн

    4 роб. дні

  • Коронавірус

   • 4312 Антитіла Ig M до коронавірусу

    350 грн

    2 роб. дні

   • 4313 Антитіла Ig G до коронавірусу

    350 грн

    2 роб. дні

   • 4315 ПЛР. Коронавірус (SARS-COV-2)

    560 грн

    3 роб. дні

   • 4316 Швидкий тест для виявлення антигенів коронавірусу CITO TEST COVID-19Ag

    250 грн

    0-

   • 4317 Антитіла Ig G до S-RBD коронавірусу SARS-CoV-2 (кількісне визначення)

    250 грн

    2 роб. дні

   • 4318 Лабораторний індикатор прогнозу перебігу COVID-19 (нейтрофільно-лімфоцитарне співвідношення, NLR)

    140 грн

    1 роб. день

   • 4319 Розгорнутий аналіз крові + Лабораторний індикатор прогнозу перебігу COVID-19 (нейтрофільно-лімфоцитарне співвідношення, NLR)

    270 грн

    1 роб. день

 • Урогенітальні інфекції

  • Гарднерельоз

   • 5001 ПЛР. Гарднерела (Gardnerella vaginalis) зішкріб, сеча

    290 грн

    3 роб. дні

  • Гонорея

   • 5005 ПЛР. Гонококк (Nisseria gonorrhoeae) зішкріб, сеча

    290 грн

    3 роб. дні

   • 5006 Культуральний метод виявлення Nesseria gonorrhoeae (In Tray)

    1260 грн

    3 роб. дні

  • Кандидоз

   • 5010 Дослідження на кандидоз + антибіотикограма

    300 грн

    6 роб. дні

   • 5011 ПЛР. Кандида (Candida albicans) зішкріб, сеча, мокротиння

    290 грн

    3 роб. дні

   • 5012 ПЛР.Кандида (Candida albicans+crusei+glabrata) зішкріб, сеча, мокротиння

    310 грн

    3 роб. дні

  • Мікоплазмоз, уреаплазмоз

   • 5101 ПЛР. Мікоплазма (Mycoplasma genitalium) зішкріб, сеча

    290 грн

    2 роб. дні

   • 5102 ПЛР. Мікоплазма (Mycoplasma hominis) зішкріб, сеча

    290 грн

    2 роб. дні

   • 5103 ПЛР. Уреаплазма species (urealit/parvum) зішкріб, сеча

    290 грн

    2 роб. дні

   • 5104 Посів на мікоплазму, уреаплазму (DUO)

    410 грн

    3 роб. дні

   • 5105 Посів на мікоплазму, уреаплазму species (urealit/parvum) (IST 2) з антибіотикограмою

    500 грн

    4 роб. дні

   • 5106 Посів на мікоплазму, уреаплазму (з чутливістю до антибіотиків) та супутні інфекції (кандида, гарднерела, трихомонада) Myco Well

    600 грн

    3 роб. дні

  • Папіломавірусна інфекція

   • 5153 ПЛР. Папіломавірус людини тип 16,18 (високої онкогенності), зішкріб

    290 грн

    3 роб. дні

   • 5154 ПЛР. Папіломавірус людини тип 16,18,33,35,39,45 (високої онкогенності), зішкріб

    390 грн

    3 роб. дні

   • 5155 ПЛР. Папіломавірус людини тип 16,18,31,33,35,39,45,52,56,58,59,66 (високої і середньої онкогенності, генотипування), зішкріб

    550 грн

    3 роб. дні

   • 5156 ПЛР. Папіломавірус людини (НРV 31,56,59,52,58,66 ), зішкріб

    290 грн

    3 роб. дні

   • 5157 ПЛР. Папіломавірус людини (НРV 33,35,39,45), зішкріб

    290 грн

    3 роб. дні

   • 5158 ПЛР. Папіломавірус людини тип 6,11,16,18,31,33,35,39,45,52,56,58,59,66 (всі типи), зішкріб

    850 грн

    3 роб. дні

   • 5159 ПЛР. Папіломавірус людини тип 6,11 (низької онкогенності), зішкріб

    290 грн

    3 роб. дні

   • 5165 ПЛР. Папіломавірус 28 типів (19 високоонкогенних: 16,18,26,31,33,35,39,45,51,52,53,56,58,59,66,68,73,82, 83 і 9 низькоонкогенних: 6,11,40,42,43,44,54,61, 81) - кількісне дослідження на наявність ВПЛ інфекції, з визначенням окремих генотипів, зішкріб

    1420 грн

    4 роб. дні

  • Сифіліс

   • 5201 Антитіла сумарні до Treponema pallidum

    290 грн

    1 роб. день

  • Трихомоніаз

   • 5221 Культуральний метод виявлення Trichomonas vaginalis (IN POUCH)

    1260 грн

    6 роб. дні

   • 5222 ПЛР. Трихомонада (Trichomonas vaginalis), зішкріб, сеча

    290 грн

    3 роб. дні

  • Хламідіоз

   • 5231 Антитіла Ig А, G до Chlamidia trachomatis

    400 грн

    4 роб. дні

   • 5232 Антитіла Ig G до Chlamidia trachomatis

    250 грн

    4 роб. дні

   • 5233 Антитіла Ig А до Chlamidia trachomatis

    250 грн

    4 роб. дні

   • 5234 Антитіла Ig М до Chlamidia trachomatis

    250 грн

    4 роб. дні

   • 5235 Антитіла Ig М, А, G до Chlamidia trachomatis

    600 грн

    4 роб. дні

   • 5236 ПЛР. Хламідія (Chlamidia trachomatis), зішкріб, сеча

    290 грн

    3 роб. дні

  • Інші дослідження

   • 5245 Скринінг урогенітального біоценозу + ВПЛ 14 типів (Bacteria spp, C. albicans, C. glabrata, C. krusei, U. parvum, U. urealyticum, M. hominis, Gardnerella vaginalis, Atopobium vaginae, Lactobacillus spp., Chl. trachomatis, M. genitalium, Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis; (HPV-14 типів), якісне визначення методом ПЛР

    2950 грн

    5 роб. дні

   • 5242 Фемофлор Скрін. Дослідження біоценозу урогенітального тракту методом ПЛР

    1650 грн

    5 роб. дні

 • Гепатити

  • Вірусний гепатит D

   • 6002 ПЛР. Вірус гепатита D (кров)

    400 грн

    3 роб. дні

  • Вірусний гепатит G

   • 6011 ПЛР. Вірус гепатита G (кров)

    400 грн

    3 роб. дні

  • Вірусний гепатит А

   • 6021 Антитіла Ig M до HAV

    250 грн

    3 роб. дні

   • 6022 ПЛР. Вірус гепатита А (кров)

    400 грн

    3 роб. дні

   • 6024 Антитіла к HAV сумарні (IgA+IgM+IgG)

    350 грн

    8 роб. дні

  • Вірусний гепатит В

   • 6101 HbsAg

    300 грн

    1 роб. день

   • 6102 HbsAg (експрес-тест)

    200 грн

    0-

   • 6103 HbеAg

    250 грн

    3 роб. дні

   • 6104 Антитіла Ig G до Hbcor Ag

    250 грн

    3 роб. дні

   • 6105 Антитіла Ig M до Hbcor Ag

    250 грн

    2 роб. дні

   • 6106 Антитіла до HbsAg (Ig G)

    250 грн

    3 роб. дні

   • 6107 Антитіла до HbеAg (Ig G)

    310 грн

    4 роб. дні

   • 6109 ПЛР. Вірус гепатиту В (кров, якісний показник, Real-Time)

    500 грн

    4 роб. дні

   • 6110 ПЛР. Вірус гепатиту В (кількісне визначення)

    890 грн

    4 роб. дні

   • 6111 Антитіла сумарні до Hbcor Ag (Anti-Hbcor)

    310 грн

    6 роб. дні

  • Вірусний гепатит С

   • 6201 Антитіла Ig М до HCV

    250 грн

    3 роб. дні

   • 6202 Антитіла до HCV (експрес-тест)

    200 грн

    0-

   • 6203 Антитіла до HCV (сумарні)

    360 грн

    1 роб. день

   • 6205 Імуноблотинг до білків HCV (підтверджуючий аналіз)

    350 грн

    3 роб. дні

   • 6209 ПЛР. Вірус гепатиту С (кров, якісний показник, Real-Time)

    500 грн

    3 роб. дні

   • 6211 Інтерлейкин 28В (IL28B) методом ПЛР

    670 грн

    6 роб. дні

   • 6204 Генотипування HCV (RT-PCR) (1а, 1b, 2, 3, 4, 5, 6)

    1200 грн

    6 роб. дні

   • 6212 ПЛР. Вірус гепатиту С (кількісне визначення)

    1200 грн

    7 роб. дні

 • Цитологічні і бактеріологічні дослідження

  • Бактеріологічні дослідження

   • 1301 Аналіз виділень на наявність дисбіозу вагіни

    410 грн

    7 роб. дні

   • 1302 Бак.посів грудного молока

    350 грн

    7 роб. дні

   • 1303 Бак.посів еякуляту

    350 грн

    7 роб. дні

   • 1304 Бак.посів жовчі

    350 грн

    7 роб. дні

   • 1305 Бак.посів калу на дисбактеріоз

    410 грн

    7 роб. дні

   • 1306 Бак.посів матеріалу зі слизової оболонки зіву

    350 грн

    7 роб. дні

   • 1307 Бак.посів матеріалу зі слизової оболонки носу

    350 грн

    7 роб. дні

   • 1308 Бак.посів матеріалу зі слизової оболонки ока

    350 грн

    7 роб. дні

   • 1309 Бак.посів матеріалу із вуха

    350 грн

    7 роб. дні

   • 1310 Бак.посів матеріалу із рани

    350 грн

    7 роб. дні

   • 1311 Бак.посів мокротиння

    350 грн

    7 роб. дні

   • 1312 Бак.посів на патогенний стафілококк

    350 грн

    7 роб. дні

   • 1313 Бак.посів секрету передміхурової залози

    350 грн

    7 роб. дні

   • 1314 Бак.посів сечі

    350 грн

    7 роб. дні

   • 1315 Бак.посів урогенітальних виділень

    350 грн

    7 роб. дні

   • 1316 Бак.посів сечі (експрес-метод)

    500 грн

    2 роб. дні

   • 1317 Бак.посів на Streptococcus agalactiae (стрептокок групи В)

    350 грн

    7 роб. дні

  • Цитологічні дослідження

   • 1201 Аналіз виділень урогенітального тракту (жін.)

    200 грн

    1 роб. день

   • 1202 Аналіз виділень урогенітального тракту (чол.)

    170 грн

    1 роб. день

   • 1203 Аналіз на демодекс

    150 грн

    1 роб. день

   • 1204 Аналіз секрету передміхурової залози (без масажу простати)

    180 грн

    1 роб. день

   • 1207 Кольпоцитологія (1 дослідження)

    200 грн

    5 роб. дні

   • 1209 Кольпоцитологія (вагітні)

    200 грн

    5 роб. дні

   • 1211 Мікроскопія сечостатевого тракту (діти)

    150 грн

    1 роб. день

   • 1212 Онкоцитологія

    240 грн

    6 роб. дні

   • 1213 ПАП-тест

    360 грн

    4 роб. дні

   • 1215 Спермограма

    450 грн

    1 роб. день

   • 1216 Цитоморфологічне дослідження урогенітального мазка (жін.)

    350 грн

    6 роб. дні

   • 1219 Цитологічне дослідження аспірату із порожнини матки

    410 грн

    5 роб. дні

   • 1220 Посткоітальний тест (проба Шуварського)

    220 грн

    1 роб. день

   • 1221 Назоцитограма

    200 грн

    1 роб. день

   • 1222 Цитологічне дослідження виділень молочної залози/пунктату (на склі)

    280 грн

    3 роб. дні

   • 1224 ПАП-тест (рідинна цитологія) з верифікацією HSIL (маркери проліферації р16, Кі-67)

    1950 грн

    8 роб. дні

   • 1225 Рідинна цитологія ПАП-тест (HURO PATH) з автоматизованим скринінгом, кількісною оцінкою препарату та оцінкою цитолога

    650 грн

    5 роб. дні

   • 1226 Мікроскопія вагінальних виділень за критеріями Хей-Айсон

    230 грн

    2 роб. дні

 • Алергологічна діагностика

  • Пилкові алергени

   • 7201 Ig E до алергенів амброзії звичайної

    240 грн

    4 роб. дні

   • 7202 Ig E до алергенів берези бородавчастої

    240 грн

    4 роб. дні

   • 7203 Ig E до алергенів золотушника

    240 грн

    3 роб. дні

   • 7204 Ig E до алергенів лободи

    240 грн

    4 роб. дні

   • 7206 Ig E до алергенів полину звичайного

    240 грн

    4 роб. дні

   • 7207 Ig E до алергенів тимофіївки лугової

    240 грн

    4 роб. дні

   • 7208 Ig E до алергенів тополі тригранної

    240 грн

    4 роб. дні

  • Побутові алергени

   • 7301 Ig E до алергенів гуски (пір’я)

    240 грн

    4 роб. дні

   • 7302 Ig E до алергенів качки (пір’я)

    240 грн

    4 роб. дні

   • 7303 Ig E до алергенів кішки (епітелій)

    240 грн

    4 роб. дні

   • 7304 Ig E до алергенів кліща домашнього пилу Dermatophagoides farinae

    240 грн

    4 роб. дні

   • 7305 Ig E до алергенів кліща домашнього пилу Dermatophagoides pteronyssinus

    240 грн

    4 роб. дні

   • 7306 Ig E до алергенів курки (пір’я)

    240 грн

    2 роб. дні

   • 7307 Ig E до алергенів пилу домашнього

    240 грн

    2 роб. дні

   • 7308 Ig E до алергенів собаки (епітелій)

    240 грн

    2 роб. дні

   • 7310 Ig E домашній пил мікс 1 (кліщ Dermatophagoides pteronyssinus, кліщ Dermatophagoides farinae, тарган)

    260 грн

    4 роб. дні

   • 7311 Ig E мікс кліщі (Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae, Euroglyphus maynei, Dermatophagoides microceras, Acarus siro, Lepidoglyhus destructor, Tyrophagus putreus, Glycophagus domesticus)

    260 грн

    4 роб. дні

   • 7701 Ig E до латексу

    240 грн

    4 роб. дні

   • 7702 Ig E до отрути медоносної бджоли

    240 грн

    4 роб. дні

  • Харчові алергени

   • 7402 Ig E до алергенів апельсину

    240 грн

    2 роб. дні

   • 7403 Ig E до алергенів арахісу

    240 грн

    2 роб. дні

   • 7405 Ig E до алергенів вівсяного борошна

    240 грн

    2 роб. дні

   • 7406 Ig E до алергенів волоського (грецького) горіху

    240 грн

    2 роб. дні

   • 7407 Ig E до алергенів гречаного борошна

    240 грн

    2 роб. дні

   • 7408 Ig E до алергенів житнього борошна

    240 грн

    2 роб. дні

   • 7409 Ig E до алергенів казеїна

    240 грн

    2 роб. дні

   • 7410 Ig E до алергенів картоплі

    240 грн

    4 роб. дні

   • 7411 Ig E до алергенів коров’ячого молока

    240 грн

    2 роб. дні

   • 7412 Ig E до алергенів крабу

    240 грн

    2 роб. дні

   • 7413 Ig E до алергенів кукурудзяного борошна

    240 грн

    2 роб. дні

   • 7414 Ig E до алергенів кунжуту

    240 грн

    2 роб. дні

   • 7415 Ig E до алергенів курячого м’яса

    240 грн

    4 роб. дні

   • 7416 Ig E до алергенів лісового горіху

    240 грн

    2 роб. дні

   • 7417 Ig E до алергенів лимону

    240 грн

    4 роб. дні

   • 7418 Ig E до алергенів лосося

    240 грн

    4 роб. дні

   • 7419 Ig E до алергенів мигдалю

    240 грн

    2 роб. дні

   • 7420 Ig E до алергенів моркви

    240 грн

    4 роб. дні

   • 7421 Ig E до алергенів пшеничного борошна

    240 грн

    4 роб. дні

   • 7422 Ig E до алергенів рису

    240 грн

    2 роб. дні

   • 7423 Ig E до алергенів свинини

    240 грн

    2 роб. дні

   • 7425 Ig E до алергенів соєвих бобів

    240 грн

    4 роб. дні

   • 7426 Ig E до алергенів томатів

    240 грн

    2 роб. дні

   • 7427 Ig E до алергенів тріски

    240 грн

    2 роб. дні

   • 7428 Ig E до алергенів яєчного білка

    240 грн

    2 роб. дні

   • 7429 Ig E до алергенів яєчного жовтка

    240 грн

    2 роб. дні

   • 7430 Ig E до алергенів яблука

    240 грн

    2 роб. дні

   • 7431 Ig E до алергенів яловичини

    240 грн

    2 роб. дні

   • 7432 Ig E до алергенів глютену

    240 грн

    2 роб. дні

   • 7401 IgE до алергенів альфа-лактальбуміну

    240 грн

    2 роб. дні

   • 7404 IgE до алергенів бета-лактоглобуліну

    240 грн

    4 роб. дні

   • 7433 Ig E до алергенів полуниці

    240 грн

    4 роб. дні

   • 7434 Ig E до алергенів меду

    240 грн

    4 роб. дні

   • 7435 Ig E до алергенів какао

    240 грн

    4 роб. дні

  • Грибкові алергени

   • 7502 Ig E до алергенів Aspergillus fumigatus

    240 грн

    2 роб. дні

   • 7503 Ig E до алергенів Penicillium notatum

    240 грн

    3 роб. дні

   • 7501 Ig E до алергенів Alternaria tenuis

    240 грн

    4 роб. дні

  • Анестетики

   • 7601 Специфічні Ig E до артикаїну/ультракаїну

    350 грн

    4 роб. дні

   • 7602 Специфічні Ig E до лідокаїну/асилокаїну

    350 грн

    4 роб. дні

   • 7603 Специфічні Ig E до прокаїну/новокаїну

    350 грн

    4 роб. дні

   • 7604 Специфічні Ig E до мепівакаїну/полокаїну

    350 грн

    4 роб. дні

 • Інші дослідження

  • Імунологічні дослідження

   • 7011 Імуноглобулін Е

    220 грн

    1 роб. день

   • 7015 Антитіла до гліадину (Ig G)

    250 грн

    2 роб. дні

   • 7016 Антитіла до гліадину (Ig А)

    350 грн

    4 роб. дні

   • 7017 Діаміноксидаза (ДАО)

    850 грн

    7 роб. дні

   • 7018 Триптаза

    1100 грн

    7 роб. дні

   • 7019 Еозинофільний катіонний білок (ЕКБ)

    490 грн

    4 роб. дні

   • 7020 Інтерлейкін-6 (IL-6)

    1100 грн

    1 роб. день

   • 7021 Антитіла IgA до тканинної трансглутамінази

    440 грн

    4 роб. дні

   • 7022 Антитіла IgG до тканинної трансглутамінази

    440 грн

    4 роб. дні

  • Аутоімунні порушення

   • 7101 Антимікросомальні антитіла

    410 грн

    5 роб. дні

   • 7102 Антимітохондріальні антитіла

    490 грн

    5 роб. дні

   • 7103 Антинуклеарні антитіла (ANA)

    310 грн

    3 роб. дні

   • 7104 Антиспермальні антитіла

    410 грн

    6 роб. дні

   • 7105 Антитіла до дво-ланцюгової ДНК (anti-dsDNA)

    320 грн

    3 роб. дні

   • 7106 Антитіла до мікросомів печінки, нирок (LKM)

    670 грн

    4 роб. дні

   • 7107 Антитіла до одно-ланцюгової ДНК

    320 грн

    3 роб. дні

   • 7108 Антитіла до фосфоліпідів Ig G

    320 грн

    3 роб. дні

   • 7109 Антитіла до фосфоліпідів Ig М

    320 грн

    3 роб. дні

   • 7110 Антитіла сперми Ig G (МАR-тест)

    510 грн

    1 роб. день

   • 7112 Антитіла до циклічного цитрулінового пептиду (А-ССР)

    510 грн

    1 роб. день

   • 7113 Антитіла до цитрулінового віментину (A-MCV)

    700 грн

    7 роб. дні

   • 7114 Аутоантитіла до В-2-глікопротеїду, IgM

    480 грн

    6 роб. дні

   • 7115 Аутоантитіла до В-2-глікопротеїду, IgG

    480 грн

    6 роб. дні

   • 7116 Аутоантитіла до В-2-глікопротеїду, IgА

    480 грн

    6 роб. дні

   • 7117 Аутоантитіла до кардіоліпіну, IgM

    450 грн

    6 роб. дні

   • 7118 Аутоантитіла до кардіоліпіну, IgG

    450 грн

    6 роб. дні

   • 7119 Аутоантитіла до кардіоліпіну, IgА

    450 грн

    6 роб. дні

   • 7121 LE клітини

    240 грн

    3 роб. дні

  • Згортаюча система крові

   • 1060 D-димер

    240 грн

    3 роб. дні

   • 1061 Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ)

    110 грн

    1 роб. день

   • 1062 Вовчаковий антикоагулянт

    420 грн

    2 роб. дні

   • 1063 Коагулограма

    390 грн

    1 роб. день

   • 1064 Протромбіновий час + міжнародне нормалізоване відношення

    150 грн

    1 роб. день

   • 1065 Тромбіновий час

    110 грн

    1 роб. день

   • 1066 Фібриноген

    130 грн

    1 роб. день

  • Мікологічні дослідження

   • 1051 Мікроскопія лусочок шкіри, волосся, нігтів

    150 грн

    1 роб. день

   • 1053 Посів на патогенні гриби (25 видів) з чутливістю роду Candida spp., Aspergillus spp. до протигрибкових препаратів

    740 грн

    12 роб. дні

  • Онкомаркери

   • 3401 Альфафетопротеїн (АФП)

    250 грн

    1 роб. день

   • 3402 Антиген плоскоклітинної карциноми (SCC)

    510 грн

    4 роб. дні

   • 3403 Бета-хоріонічний гонадотропін людини (бета-ХГ)

    250 грн

    1 роб. день

   • 3404 Індекс ROMA

    700 грн

    1 роб. день

   • 3405 Нейрон-специфічна енолаза (NSE)

    520 грн

    6 роб. дні

   • 3406 Онкомаркер молочної залози (СА 15-3)

    250 грн

    2 роб. дні

   • 3407 Онкомаркер підшлункової залози (СА 19-9)

    250 грн

    1 роб. день

   • 3408 Онкомаркер яєчників (СА 125)

    250 грн

    2 роб. дні

   • 3409 Онкомаркер яєчників НЕ-4

    490 грн

    1 роб. день

   • 3410 Простат специфічний антиген (ПСА загальний)

    250 грн

    1 роб. день

   • 3411 ПСА вільний/ПСА загальний

    400 грн

    1 роб. день

   • 3412 Раково-ембріональний антиген (РЕА)

    250 грн

    1 роб. день

   • 3413 СА 72-4 (шлунок, ШКТ)

    420 грн

    4 роб. дні

   • 3414 Онкомаркер CYFRA 21-1 (фрагмент цитокератину 19)

    430 грн

    4 роб. дні

   • 3416 Бета-2-мікроглобулін (В-клітинна лімфома, мієломна хвороба)

    340 грн

    4 роб. дні

   • 3417 Онкомаркер підшлункової залози та ШКТ (СА-50)

    790 грн

    2 роб. дні

   • 3421 Онкомаркер шлунку (СА 242)

    520 грн

    4 роб. дні

  • Серцеві маркери

   • 2501 Гомоцистеїн

    460 грн

    4 роб. дні

   • 2502 Креатинфосфокіназа МВ-фракція

    220 грн

    2 роб. дні

   • 2503 Тропонін І

    250 грн

    1 роб. день

   • 2504 NT-pro BNP (N-кінцевий поліпептид натрійдиуретичного гормону)

    1050 грн

    7 роб. дні

  • Генетичні дослідження

   • 7120 ПЛР. Лактазна недостатність (ген МСМ6)

    390 грн

    3 роб. дні

   • 7122 Генетика чоловічого безпліддя. Генотипування за AZF локусом( AZFa, AZFb, AZFc)

    1570 грн

    7 роб. дні

   • 7124 Антиген HLA B27, методом ПЛР

    750 грн

    7 роб. дні

   • 7126 Генетичний ризик розвитку раку молочної залози та яєчників (BRCA1 2 поліморфізми)

    1050 грн

    7 роб. дні

   • 7129 Генетичний ризик розвитку раку простати (BRCA1 3 поліморфізми, BRCA2 1 поліморфізм)

    1570 грн

    7 роб. дні

   • 7130 Генетичний ризик розвитку хвороби Жильбера (UGT1A1), методом ПЛР

    1600 грн

    8 роб. дні

  • Вітаміни

   • 2071 Вітамін D (25-ОН вітамін D загальний)

    480 грн

    1 роб. день

 • Комплексні обстеження

  • Комплекси загальні

   • 9101 Діагностика гіперпаратиреозу (паратгормон, фосфор, кальцій іонізований, вітамін D загальний)

    890 грн

    3 роб. дні

   • 9102 Комплекс № 1 - ЗБ ( Розгорнутий аналіз крові, Загальний аналіз сечі, Аланінамінотрансфераза (АЛТ), Аспартатамінотрансфераза (АСТ), Гамма-глутамілтранспептидаза (ГГТ), Амілаза, Магній)

    850 грн

    1 роб. день

   • 9108 Комплекс №46 Здоров’я чоловіка (Глюкоза крові, Тригліцериди, Холестерин, Ліпопротеїди високої щільності (ЛВЩ), Ліпопротеїди дуже низької щільності (ЛДНЩ ), Ліпопротеїди низької щільності (ЛНЩ), Коефіціент атерогенності, Тиреотропний гормон (ТТГ), Секс-стероїд-зв’язуючий глобулін (ССЗГ), Тестостерон загальний (ТС загал.), ПСА заг/ПСА вільн., Індекс вільного тестостерону)

    1600 грн

    1 роб. день

   • 9109 Комплекс № 47 (Загальний аналіз крові, Загальний аналіз сечі, Глюкоза крові, Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ), Протромбіновий час + міжнародне нормалізоване відношення, Тромбіновий час, Фібриноген, Група крові та резус фактор, HbsAg (експрес-тест), Бак.посів сечі)

    1400 грн

    7 роб. дні

   • 9107 Комплекс №44 Проблеми зайвої ваги (Глюкоза, Глікований гемоглобін HbA1с, Тригліцериди, Холестерин, Ліпопротеїди високої щільності (ЛВЩ), Ліпопротеїди дуже низької щільності (ЛДНЩ ), Ліпопротеїди низької щільності (ЛНЩ), Коефіціент атерогенності, АЛТ, АСТ, ГГТ, Лужна фосфатаза, Альбумін, Білок загальний, Білірубін (фракційно), ТТГ, АТПО, Тироксин вільний (Т4 вільн.), ДГЕА-сульфат, Лютеїнізуючий гормон (ЛГ), Пролактин, Тестостерон загальний (ТС загал.), Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ), Естрадіол (Е2))

    1800 грн

    2 роб. дні

   • 9111 Комплексне лабораторне обстеження загальне (Розгорнутий аналіз крові, Тиреотропний гормон (ТТГ), АТПО, Глюкоза, Глікований гемоглобін HbA1с, Індекс НОМА, Інсулін, Тригліцериди, Холестерин, Ліпопротеїди високої щільності (ЛВЩ), Ліпопротеїди дуже низької щільності (ЛДНЩ ), Ліпопротеїди низької щільності (ЛНЩ), Коефіціент атерогенності, Альбумін, Білок загальний, АЛТ, АСТ, Лужна фосфатаза, ГГТ, Креатинін, С-реактивний білок (напівкількісний), Білірубін (фракційно), Кальцій, HbsAg, Антитіла до HCV (сумарні))

    2600 грн

    2 роб. дні

   • 9112 Комплексне лабораторне обстеження мінімальне (Розгорнутий аналіз крові, Загальний аналіз сечі, АЛТ, АСТ, Лужна фосфатаза, Білірубін (фракційно), Загальний білок, ЛДГ, ГГТ, Сечовина, Сечова кислота, Креатинін, Глюкоза, Тригліцериди, Холестерин, Ліпопротеїди фракційно (ЛВЩ, ЛДНЩ, ЛНЩ, Коефіціент атерогенності), Кальцій, Магній, Фосфор, Залізо, Трансферрин, Ревматоїдний фактор (РФ) (напівкількісний), Антистрептолізин - О (напівкількісний), С-реактивний білок (напівкількісний)

    2400 грн

    1 роб. день

   • 9113 Комплексне лабораторне обстеження для чоловіків (Розгорнутий аналіз крові, Заг. аналіз сечі, АЛТ, АСТ, Лужна фосфатаза, Білірубін фракційно, Заг.білок, ЛДГ, ГГТ, ниркові проби, Глюкоза крові, Ліпопротеїди фракційно, Тригліцериди, Холестерин, Кальцій, Магній, Фосфор, Залізо, Трансферрин, Ревмопроби (РФ, СРБ, АСЛО (напівкількісний)), Коагулограма, HbsAg, а/т IgG до HbcorAg, Антитіла до HbsAg (IgG), Антитіла до HCV (сумарні), а/т до Treponema pallidum, ТТГ, АТТГ, ПСА/ПСА віл., а/т до дволанцюгової ДНК

    3700 грн

    2 роб. дні

   • 9114 Комплексне обстеження для жінок (розгорнутий крові, заг. аналіз сечі, АЛТ, АСТ, лужна фосфатаза, білірубін фракц., заг.білок, ГГТ, ЛДГ, ниркові проби, глюкоза, ліпопротеїди фракц., тригліцериди, холестерин, кальцій, магній, фосфор, залізо, трансферрин, ревмопроби (РФ,СРБ,АСЛО (напівкількісний), коагулограма, HbsAg, IgG до HbcorAg, IgG до HbsAg, а/т до HCV, а/т до Tr. pallidum, ТТГ, АТТГ, пролактин, а/т до дволанцюгової ДНК, а/т до фосфоліпідів Ig G+M, токсоплазмоз IgG, Rub IgG, СМV IgG, НSV 1/2 IgG

    3900 грн

    4 роб. дні

   • 9115 Check-up базовий універсальний (Тригліцериди, Холестерин, Ліпопротеїди дуже низької щільності (VLDL), Ліпопротеїди високої щільності (HDL), Ліпопротеїди низької щільності (LDL), Коефіцієнт атерогенності, Глюкоза крові, Кальцій, Тиреотропний гормон (ТТГ), Тироксин вільний (Т4 віл.), Креатинин крові, Розгорнутий аналіз крові)

    1100 грн

    1 роб. день

   • 9104 Комплекс № 31 Здоров’я печінки (Розгорнутий аналіз крові, Тригліцериди, Холестерин, Ліпопротеїди високої щільності (ЛВЩ), Ліпопротеїди дуже низької щільності (ЛДНЩ ), Ліпопротеїди низької щільності (ЛНЩ), Коефіціент атерогенності, Білірубін (фракційно), Загальний білок, Аланінамінотрансфераза (АЛТ), Аспартатамінотрансфераза (АСТ), Альбумін, Лужна фосфатаза, HbsAg, Антитіла до HCV (сумарні))

    1900 грн

    2 роб. дні

   • 9103 Комплекс № 30 Передопераційний (Група крові та резус фактор, Глюкоза, АЛТ, АСТ, Лужна фосфатаза, Білірубін (фракційно), Загальний білок, ЛДГ, ГГТ, Сечовина, Сечова кислота, Креатинін, Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ), Протромбіновий час + міжнародне нормалізоване відношення, Тромбіновий час, Фібриноген, Тригліцериди, Холестерин, Антитіла сумарні до Treponema pallidum, HbsAg, Загальний аналіз крові)

    1800 грн

    3 роб. дні

   • 9105 Комплекс №35 Стаціонарне обстеження №1 (Розгорнутий аналіз крові, Загальний аналіз сечі, Глюкоза крові, Аланінамінотрансфераза (АЛТ), Аспартатамінотрансфераза (АСТ), Гамма-глутамілтранспептидаза (ГГТ), Білірубін загальний, Лужна фосфатаза, Лактатдегідрогеназа (ЛДГ), Креатинін, Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ), Протромбіновий час + міжнародне нормалізоване відношення, Тромбіновий час, Фібриноген)

    1300 грн

    1 роб. день

   • 9106 Комплекс №36 Стаціонарне обстеження №2 (Розгорнутий аналіз крові, Загальний аналіз сечі, Глюкоза крові, Аланінамінотрансфераза (АЛТ), Аспартатамінотрансфераза (АСТ), Гамма-глутамілтранспептидаза (ГГТ), Лужна фосфатаза, Білірубін (фракційно), Сечовина, Сечова кислота, Креатинін, Загальний білок, Альбумін, Тригліцериди, Холестерин, Ліпопротеїди високої щільності (ЛВЩ), Ліпопротеїди дуже низької щільності (ЛДНЩ ), Ліпопротеїди низької щільності (ЛНЩ), Коефіціент атерогенності)

    1500 грн

    1 роб. день

  • Комплекси біохімічні

   • 9201 Біохімічний скринінг (Аланінамінотрансфераза (АЛТ), Аспартатамінотрансфераза (АСТ), Лужна фосфатаза, Білірубін (фракційно), Креатинін, Сечовина)

    750 грн

    1 роб. день

   • 9203 Комплекс №32 метаболічний (Глюкоза крові, Тригліцериди, Холестерин, Ліпопротеїди високої щільності (ЛВЩ), Ліпопротеїди дуже низької щільності (ЛДНЩ ), Ліпопротеїди низької щільності (ЛНЩ), Коефіціент атерогенності, Інсулін, С-пептид, Білок загальний, Сечова кислота)

    1150 грн

    1 роб. день

   • 9204 Комплекс №33 порушення вуглеводневого обміну (Глюкоза крові, Інсулін, С-пептид, Глікований гемоглобін HbA1с, Індекс НОМА)

    760 грн

    2 роб. дні

   • 9205 Комплекс №37 скринінг анемії (Залізо, Феритин, Трансферин)

    520 грн

    1 роб. день

   • 9215 FАsTEST (активність дистрофічно-запального процесу та фіброзу печінки за шкалою METAVIR), (Загальний білок, Альбумін, Аланінамінотрансфераза (ALT), Гамма-глутамілтраспептидаза (GGT), Креатинін, Калій (К), Протромбіновий індекс, Розгорнутий аналіз крові+лейкоформула)

    1800 грн

    6 роб. дні

   • 9202 Біохімічний скринінг розширений (Глюкоза крові, Тригліцериди, Холестерин, Ліпопротеїди високої щільності (ЛВЩ), Ліпопротеїди дуже низької щільності (ЛДНЩ ), Ліпопротеїди низької щільності (ЛНЩ), Коефіціент атерогенності, Альбумін, Білок загальний, Аланінамінотрансфераза (АЛТ), Аспартатамінотрансфераза (АСТ), Гамма-глутамілтранспептидаза (ГГТ), Лужна фосфатаза, Білірубін (фракційно), Сечовина, Сечова кислота, Креатинін)

    1600 грн

    1 роб. день

   • 9216 ФіброТест (білірубін загальний, гамма– глутамілтранспептидаза (GGT), гаптоглобін, аланінамінотрансфераза (ALT), аполіпопротеїн А1, альфа-2-макроглобулін)

    4300 грн

    7 роб. дні

  • Комплекси гормональні

   • 9301 Комплекс № 11 (Тиреотропний гормон (ТТГ), Трийодтиронін загальний (Т3 заг.), Тироксин загальний (Т4 заг.))

    580 грн

    1 роб. день

   • 9302 Комплекс № 12 (Тиреотропний гормон (ТТГ), Трийодтиронін вільний (Т3 віл.), Тироксин вільний (Т4 віл.))

    580 грн

    1 роб. день

   • 9303 Комплекс № 12-а (Антитіла до тиреопероксидази (АТПО), Тиреотропний гормон (ТТГ), Трийодтиронін вільний (Т3 віл.), Тироксин вільний (Т4 віл.))

    810 грн

    1 роб. день

   • 9304 Комплекс № 13 (Антитіла до тиреопероксидази (АТПО), Тиреотропний гормон (ТТГ), Тироксин вільний (Т4 віл.)

    620 грн

    1 роб. день

   • 9305 Комплекс № 14 (Антимікросомальні антитіла, Тиреотропний гормон (ТТГ), Тироксин вільний (Т4 віл.)

    600 грн

    4 роб. дні

   • 9306 Комплекс № 16 (Лютеїнізуючий гормон (ЛГ), Пролактин (Прл), Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ))

    620 грн

    1 роб. день

   • 9307 Комплекс № 16-а (Лютеїнізуючий гормон (ЛГ), Прогестерон (Пг), Пролактин (Прл), Тестостерон загальний (ТС заг.), Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ), Естрадіол (Е 2))

    1220 грн

    1 роб. день

   • 9308 Комплекс № 20 (Антимікросомальні антитіла, Антитіла до тиреоглобуліну (АТТГ), Антитіла до тиреопероксидази (АТПО), Тиреотропний гормон (ТТГ))

    650 грн

    4 роб. дні

   • 9309 Комплекс № 38 (Антитіла до тиреоглобуліну (АТТГ), Тиреотропний гормон (ТТГ), Тиреоглобулін, Тироксин вільний (Т4 віл.))

    820 грн

    1 роб. день

   • 9310 Комплекс №45 репродуктивне здоров я жінки (Лютеїнізуючий гормон (ЛГ), Прогестерон (Пг), Пролактин (Прл), Секс-стероїд-зв’язуючий глобулін (ССЗГ), Тестостерон загальний (ТС заг.), Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ), Естрадіол (Е 2), Індекс вільного тестостерону)

    1340 грн

    1 роб. день

   • 9311 Комплекс №7 - статеві гормони l фази (Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ), Лютеїнізуючий гормон (ЛГ), Естрадіол (Е 2), Пролактин (Прл), Тестостерон загальний (ТС заг.))

    990 грн

    1 роб. день

   • 9313 Комплекс №17 (Прогестерон (Пг), Пролактин (Прл), Секс-стероїд-зв’язуючий глобулін (ССЗГ), Тестостерон загальний (ТС заг.), Індекс вільного тестостерону)

    800 грн

    1 роб. день

   • 9317 Комплекс ’’Оцінка оваріального резерву’’ (Антимюллерів гормон, Інгібін В, Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ))

    1290 грн

    5 роб. дні

   • 9318 Комплекс №18 діагностика гіперандрогенії (17-оксипрогестерон (17-ОПГ), Тестостерон загальний (ТС заг.), Секс-стероїд-зв’язуючий глобулін (ССЗГ), Індекс вільного тестостерону)

    640 грн

    2 роб. дні

   • 9319 Комплекс №18-а діагностика гіперандрогенії (17-оксипрогестерон (17-ОПГ), Тестостерон загальний (ТС заг.), Секс-стероїд-зв’язуючий глобулін (ССЗГ), Індекс вільного тестостерону, егідроепіандростерон - сульфат (ДГЕА - сульфат))

    850 грн

    2 роб. дні

   • 9312 Комплекс №8 - статеві гормони весь цикл: ФСГ (7,14 день ОМЦ), ЛГ (7,14 день ОМЦ), естрадіол (7,14 день ОМЦ), пролактин (21 день ОМЦ), тестостерон загальний (21 день ОМЦ), прогестерон (21 день)

    1850 грн

    1 роб. день

  • Комплекси інфекційні

   • 9401 Антитіла до гельмінтів (Антитіла Ig G до опісторхів, Антитіла Ig G до токсокарів, Антитіла Ig G до трихінел, Аскарида - Ig G)

    1060 грн

    4 роб. дні

   • 9402 Антитіла до гельмінтів розширений (Антитіла Ig G до опісторхів, Антитіла Ig G до токсокарів, Антитіла Ig G до трихінел, Аскарида - Ig G, Антитіла Ig G до Echinococcus granulosus, Лямблії (сумарні антитіла))

    1490 грн

    4 роб. дні

   • 9403 Дослідження на наявність інфекцій, що передаються статевим шляхом методом ПЛР (ПЛР.Chlamidia trachomatis, ПЛР. Mycoplasma genitalium, ПЛР.Mycoplasma hominis, ПЛР. Ureaplasma species (urealit/parvum), ПЛР. Neisseria gonorrhoeae, ПЛР. Trichomonas vaginalis)

    1100 грн

    2 роб. дні

   • 9404 Комплекс №1 чол ( Аналіз виділень урогенітального тракту (чол.), Посів на мікоплазму, уреаплазму (DUO), ПЛР. Хламідія (Chlamidia trachomatis)

    700 грн

    3 роб. дні

   • 9405 Комплекс № 1 жін ( Аналіз виділень урогенітального тракту (жін.), Посів на мікоплазму, уреаплазму (DUO), ПЛР. Хламідія (Chlamidia trachomatis))

    730 грн

    3 роб. дні

   • 9406 Комплекс № 10 (дослідження на наявність мікоплазми, уреаплазми і патогенних сечостатевих мікроорганізмів)

    690 грн

    2 роб. дні

   • 9407 Комплекс №15 гепатити А,В,С ( Антитіла Ig M до HAV, HbsAg, Антитіла Ig M до Hbcor Ag, Антитіла до HCV (сумарні))

    850 грн

    3 роб. дні

   • 9408 Комплекс №19 жін (Аналіз виділень урогенітального тракту (жін.), Посів на мікоплазму, уреаплазму (DUO), ПЛР. Хламідія (Chlamidia trachomatis), Гарднерела (Gardnerella vaginalis), Бак.посів урогенітальних виділень)

    980 грн

    7 роб. дні

   • 9409 Комплекс №1-а жін (Аналіз виділень урогенітального тракту (жін.), Посів на мікоплазму, уреаплазму (DUO), Антитіла Ig G до Chlamidia trachomatis)

    710 грн

    5 роб. дні

   • 9410 Комплекс №2 чол (Аналіз виділень урогенітального тракту (чол.), Посів на мікоплазму, уреаплазму species (urealit/parvum) (IST 2) з антибіотикограмою, ПЛР. Хламідія (Chlamidia trachomatis))

    750 грн

    5 роб. дні

   • 9411 Комплекс №2 жін (Аналіз виділень урогенітального тракту (жін.), Посів на мікоплазму, уреаплазму species (urealit/parvum) (IST 2) з антибіотикограмою, ПЛР. Хламідія (Chlamidia trachomatis))

    760 грн

    5 роб. дні

   • 9412 Комплекс №23 (Антитіла IgG до токсокарів, Аскарида - IgG, Лямблії (сумарні антитіла))

    820 грн

    4 роб. дні

   • 9413 Комплекс №24 (Антитіла IgG до опісторхів, Антитіла Ig G до токсокарів, Антитіла IgG до трихінел, Аскарида - IgG, Лямблії (сумарні антитіла))

    1300 грн

    4 роб. дні

   • 9414 Комплекс №25 (Антитіла IgG до Toxoplasma gondii (Тохо IgG), Антитіла IgG до вірусу герпеса 1 тип (НSV 1 IgG), Антитіла IgG до вірусу герпеса 2 тип (НSV 2 IgG), Антитіла IgG до збудника краснухи (Rub IgG ), Авідність антитіл IgG до цитомегаловірусу, Антитіла IgG до вірусу Епштейн -Барра (анти EBV-VCA IgG))

    1250 грн

    4 роб. дні

   • 9415 Комплекс №26 (ПЛР. Хламідія (Chlamidia trachomatis), ПЛР. Мікоплазма (Mycoplasma hominis), ПЛР. Уреаплазма species (urealit/parvum))

    650 грн

    3 роб. дні

   • 9416 Комплекс №27 (ПЛР. Хламідія (Chlamidia trachomatis), ПЛР. Мікоплазма (Mycoplasma hominis), ПЛР. Уреаплазма species (urealit/parvum), ПЛР. Трихомонада (Trichomonas vaginalis), Бак.посів урогенітальних виділень)

    1100 грн

    7 роб. дні

   • 9417 Комплекс №28 (ПЛР. Хламідія (Chlamidia trachomatis), ПЛР. Мікоплазма (Mycoplasma hominis), ПЛР. Уреаплазма species (urealit/parvum), ПЛР. Гарднерела (Gardnerella vaginalis), Бак.посів урогенітальних виділень)

    1100 грн

    7 роб. дні

   • 9418 Комплекс №2-б жін (Аналіз виділень урогенітального тракту (жін.), Посів на мікоплазму, уреаплазму species (urealit/parvum) (IST 2) з антибіотикограмою, ПЛР. Хламідія (Chlamidia trachomatis), ПЛР. Папіломавірус людини тип 16,18,31,33,35,39,45,52,56,58,59,66 (високої і середньої онкогенності, генотипування))

    1180 грн

    5 роб. дні

   • 9419 Комплекс № 39 інфекційний мононуклеоз (Антитіла Ig G до нуклеарних антигенів (анти-ЕBNA Ig G), Антитіла Ig G до ранніх антигенів (анти-EA IgG), Антитіла IgG до вірусу Епштейн -Барра (анти EBV-VCA Ig G))

    570 грн

    4 роб. дні

   • 9420 Комплекс №40 скринінг інфекційних гепатитів (HbsAg, Антитіла IgM до HAV, Антитіла до HCV (сумарні), Аланінамінотрансфераза (АЛТ), Аспартатамінотрансфераза (АСТ), Гамма-глутамілтранспептидаза (ГГТ), Лужна фосфатаза)

    1150 грн

    5 роб. дні

   • 9421 Комплекс №5 чол (Аналіз виділень урогенітального тракту (чол.), ПЛР. Гонококк (Nisseria gonorrhoeae), ПЛР. Мікоплазма (Mycoplasma genitalium), ПЛР. Мікоплазма (Mycoplasma hominis), ПЛР. Уреаплазма species (urealit/parvum), ПЛР. Хламідія (Chlamidia trachomatis), ПЛР. Трихомонада (Trichomonas vaginalis))

    1200 грн

    3 роб. дні

   • 9422 Комплекс №5 жін (Аналіз виділень урогенітального тракту (жін.), ПЛР. Гонококк (Nisseria gonorrhoeae), ПЛР. Мікоплазма (Mycoplasma genitalium), ПЛР. Мікоплазма (Mycoplasma hominis), ПЛР. Уреаплазма species (urealit/parvum), ПЛР. Хламідія (Chlamidia trachomatis), ПЛР. Трихомонада (Trichomonas vaginalis))

    1250 грн

    3 роб. дні

   • 9423 Комплекс №6 чол (Аналіз виділень урогенітального тракту (чол.), ПЛР. Гонококк (Nisseria gonorrhoeae), ПЛР. Мікоплазма (Mycoplasma genitalium), ПЛР. Мікоплазма (Mycoplasma hominis), ПЛР. Уреаплазма species (urealit/parvum), ПЛР. Хламідія (Chlamidia trachomatis), ПЛР. Трихомонада (Trichomonas vaginalis), ПЛР. Вірус звичайного герпеса 1/2 тип, ПЛР. Цитомегаловірус, ПЛР. Папіломавірус людини тип 16,18)

    1600 грн

    3 роб. дні

   • 9424 Комплекс №6 жін (Аналіз виділень урогенітального тракту (жін.), ПЛР. Гонококк (Nisseria gonorrhoeae), ПЛР. Мікоплазма (Mycoplasma genitalium), ПЛР. Мікоплазма (Mycoplasma hominis), ПЛР. Уреаплазма species (urealit/parvum), ПЛР. Хламідія (Chlamidia trachomatis), ПЛР. Трихомонада (Trichomonas vaginalis), ПЛР. Вірус звичайного герпеса 1/2 тип, ПЛР. Цитомегаловірус, ПЛР. Папіломавірус людини тип 16,18)

    1650 грн

    3 роб. дні

   • 9433 Комплекс ’’Гемотрансмісивні інфекції’’ (HbsAg, Антитіла до HCV (сумарні), Антитіла сумарні до Treponema pallidum, Скринінгове дослідження на антитіла ВІЛ1/2 та антиген р24 ВІЛ1)

    1150 грн

    3 роб. дні

   • 9435 Комплекс № 56 (рідинна цитологія ПАП-тест + Cobas HPV 14 типів, з генотипуванням 16 та 18 типів)

    1450 грн

    6 роб. дні

  • Комплекси онкологічні

   • 9314 Комплекс №41 онкологічний жіночий (Тиреоглобулін, Онкомаркер молочної залози (СА 15-3), Онкомаркер підшлункової залози (СА 19-9), Онкомаркер яєчників (СА 125), Раково-ембріональний антиген (РЕА))

    1100 грн

    1 роб. день

   • 9315 Комплекс №42 онкологічний жіночий розширений (Тиреоглобулін, Онкомаркер молочної залози (СА 15-3), Онкомаркер підшлункової залози (СА 19-9), Онкомаркер яєчників (СА 125), Раково-ембріональний антиген (РЕА), Онкомаркер яєчників НЕ-4)

    1480 грн

    1 роб. день

   • 9316 Комплекс № 43 онкологічний чоловічий (Онкомаркер підшлункової залози (СА 19-9), СА 72-4 (шлунок, ШКТ), Простат специфічний антиген, Раково-ембріональний антиген (РЕА), Альфафетопротеїн (АФП))

    1160 грн

    4 роб. дні

  • Комплекси аутоімунні

   • 9501 Комплекс ’’Діагностика АФС (антифосфоліпідного синдрому)’’ (Аутоантитіла до В-2-глікопротеїду, IgG, Аутоантитіла до В-2-глікопротеїду, IgМ, Аутоантитіла до кардіоліпіну, IgG, Аутоантитіла до кардіоліпіну, IgМ, Вовчаковий антикоагулянт)

    1600 грн

    6 роб. дні

  • Комплекси алергологічні

   • 7007 Визначення побутових алергенов (Ig Е , 8 типів: : домашній пил, епітелій собаки, D.Pteron, D.Farinae, гуска (пір’я), курка (пір’я), качка (пір’я), епітелій кішки)

    1680 грн

    4 роб. дні

   • 7008 Визначення харчових алергенів (IgE 20 типів: лісовий горіх, арахіс, грецький горіх, мигдаль, молоко, білок курячого яйця, жовток курячого яйця, казеїн, картопля, морква, помідор, тріска, краб, апельсин, яблуко, пшеничне борошно, житнє борошно, кунжут, соя)

    2900 грн

    4 роб. дні

   • 7012 Комплексне визначення алергенів: Педіатричний комплекс (Ig E Der. pteronyssinus, Der. Farinаe, тимофіївки лугової, полину звичайного, епітелій кішки, епітелій собаки, домашнього пилу, Alternaria tenuis, молоко, альфа-Lactoalbumin, β-Lactoglobulin, глютену, білок курячого яйця, жовток курячого яйця, соя, морква, картопля, пшеничне борошно, лісовий горіх, арахіс, свинини, яловичини)

    2900 грн

    4 роб. дні

   • 7005 Визначення інгаляційних алергенів IgE №2 (Der. pteronyssinus, Der. Farinаe, пилок вільхи, пилок берези, пилок ліщини, пилок дуба, суміш трав, пилок жита, полин, подорожник, шерсть кішки, шерсть коня, шерсть собаки, епідерміс морської свинки, шерсть хом’яка, шерсть кролика, Pen. notatum, Cladosp. herbarum, Asp. fumigatus, Alternaria alternata)

    2500 грн

    3 роб. дні

   • 7009 Визначення харчових алергенів (IgЕ ,16 типів: апельсин, лимон, гречане борошно, вівсяне борошно, пшеничне борошно, житнє борошно, рис, кукурудзяне борошно, білок курячого яйця, жовток курячого яйця, лосось, білки коров’ячого молока, яловичина, свинина, куряче м’ясо, соєві боби)

    2500 грн

    4 роб. дні

   • 7023 Комплекс «Анестетики» (специфічні IgE до: артикаїну/ультракаїну, лідокаїну/асилокаїну, мепівакаїну/полокаїну, прокаїну/новокаїну)

    1250 грн

    4 роб. дні

   • 7025 Харчова непереносимість (FOX напівкількісний тест для визначення IgG-залежної гіперчутливості до 286 продуктів харчування)

    5600 грн

    9 роб. дні

   • 7024 ALEX тест (молекулярний аналіз на 295 алергенів, антитіла IgЕ)

    4500 грн

    9 роб. дні

 • Процедури і маніпуляції

  • Інструментальна діагностика

   • 300 УЗД органів малого тазу (вагінальний датчик) з наступною консультацією лікаря

    600 грн

    0-

   • 302 Кольпоскопія проста

    250 грн

    0-

   • 304 Кольпоскопія розширена

    350 грн

    0-

   • 307 УЗ - діагностика вагітності малих строків (до 8 тиж.)

    500 грн

    0-

   • 312 УЗД комплексне (органів черевної порожнини+нирки)

    600 грн

    0-

   • 315 УЗД молочних залоз

    400 грн

    0-

   • 317 УЗД наднирників

    300 грн

    0-

   • 322 УЗД органів малого тазу

    400 грн

    0-

   • 324 УЗД органів малого тазу (вагінальний датчик)

    500 грн

    0-

   • 327 УЗД органів малого тазу (комбіноване)

    600 грн

    0-

   • 330 УЗД органів малого тазу (чол)

    300 грн

    0-

   • 331 УЗД органів сечовидільної системи

    400 грн

    0-

   • 333 УЗД органів черевної порожнини

    500 грн

    0-

   • 335 УЗД простати

    400 грн

    0-

   • 338 УЗД простати трансректально (ТРУЗД)

    600 грн

    0-

   • 342 УЗД щитоподібної залози

    300 грн

    0-

   • 344 Фотодокументація результатів УЗД

    10 грн

    0-

  • Взяття матеріалу

   • 52 Взяття зразків із урогенітального тракту одноразовими системами (жін.)

    70 грн

    0-

   • 55 Взяття венозної крові одноразовими системами

    50 грн

    0-

   • 56 Взяття капілярної крові одноразовими системами

    50 грн

    0-

   • 57 Взяття зразків із урогенітального тракту одноразовими системами (чол.)

    50 грн

    0-

   • 58 Взяття зразків із урогенітального тракту одноразовими системами (діти)

    50 грн

    0-

   • 59 Взяття зразків із урогенітального тракту одноразовами системами (чол.) лікарем-урологом

    100 грн

    0-

   • 60 Взяття зразків із урогенітального тракту одноразовами системами (жін.) лікарем-гінекологом

    100 грн

    0-

   • 61 Стерильний забір калу

    30 грн

    0-

   • 62 Стерильний забір сечі

    30 грн

    0-

   • 64 Взяття сечі катетером

    200 грн

    0-

   • 65 Забір матеріалу для інших досліджень

    100 грн

    0-

   • 66 Забір матеріалу для проведення генетичних досліджень

    50 грн

    0-

   • 67 Взяття матеріалу для бактеріологічного дослідження з порожнини носа, зіву, вуха, ока, рани (+тр.середовище)

    20 грн

    0-

  • Лікарські маніпуляції

   • 501 Вагінальна ванночка №1

    70 грн

    0-

   • 503 Вагінальна ванночка №10

    600 грн

    0-

   • 505 Вагінальний тампон (варіант 2) №1

    100 грн

    0-

   • 506 Вагінальний тампон (варіант 2) №10

    900 грн

    0-

   • 507 Вагінальний тампон (варіант 3) №1

    120 грн

    0-

   • 508 Вагінальний тампон (варіант 3) №10

    1000 грн

    0-

   • 512 Видалення ВМС

    150 грн

    0-

   • 516 Гістологічне дослідження біоптата (шийки матки)

    900 грн

    7 роб. дні

   • 517 Гістологічне дослідження оперативного матеріалу (шийки матки)

    1000 грн

    7 роб. дні

   • 518 Інстиляція в уретру №1 (гінекологія)

    50 грн

    0-

   • 519 Інстиляція в уретру №1 (урологія)

    80 грн

    0-

   • 521 Інстиляція в уретру №10 (гінекологія)

    400 грн

    0-

   • 522 Інстиляція в уретру №10 (урологія)

    700 грн

    0-

   • 524 Інстиляція сечового міхура №1

    100 грн

    0-

   • 526 Інстиляція сечового міхура №10

    900 грн

    0-

   • 545 Масаж передміхурової залози №1

    300 грн

    0-

   • 546 Масаж передміхурової залози №1 (регіони)

    100 грн

    0-

   • 548 Масаж передміхурової залози №10

    2500 грн

    0-

   • 550 Обробка цервікального каналу №1

    40 грн

    0-

   • 552 Обробка цервікального каналу №10

    350 грн

    0-

   • 562 Хімічна коагуляція ерозії шийки матки (без вартості препарату)

    250 грн

    0-

   • 563 Хімічна коагуляція урогенітальних кондиллом (без вартості препаратів)

    200 грн

    0-

  • Сестринські маніпуляції

   • 70 Ін‘єкція внутрішньовенна

    150 грн

    0-

   • 72 Ін‘єкція внутрішньовенна №10

    1200 грн

    0-

   • 74 Ін‘єкція внутрішньовенна крапельна

    250 грн

    0-

   • 77 Ін‘єкція внутрішньом‘язева

    100 грн

    0-

   • 79 Ін‘єкція внутрішньом‘язева №10

    900 грн

    0-

   • 73 Виїзд медсестри додому (Київ)

    250 грн

    0-

   • 81 Виїзд медсестри додому терміновий (день в день (Київ))

    350 грн

    0-

   • 82 Виїзд медсестри додому (Київська обл. до 10 км)

    350 грн

    0-

   • 83 Виїзд медсестри додому (Київська обл. до 30 км)

    450 грн

    0-

 • Консультативний прийом лікаря

  • Первинний прийом

   • 101 Консультація гінеколога (головного лікаря)

    1000 грн

    0-

   • 103 Консультація гінеколога

    600 грн

    0-

   • 105 Консультація дерматолога

    400 грн

    -

   • 106 Консультація уролога

    600 грн

    0-

   • 107 Консультація гінеколога по питанням безпліддя

    600 грн

    0-

   • 109 Комплексне гінекологічне обстеження (консультація, огляд, кольпоскопія, УЗД ОМТ вагінально, цитоморфологічне дослідження)

    1350 грн

    0-

   • 110 Гінекологічний огляд

    100 грн

    0-

   • 111 Акушерський огляд

    100 грн

    0-

   • 112 Урологічний огляд

    100 грн

    0-

  • Повторний прийом

   • 201 Консультація головного лікаря - гінеколога (повторна)

    600 грн

    0-

   • 203 Консультація гінеколога (повторна)

    400 грн

    0-

   • 205 Консультація дерматолога (повторна)

    300 грн

    -

   • 206 Консультація уролога (повторна)

    400 грн

    0-

   • 207 Консультація гінеколога по питанням безпліддя (повторна)

    500 грн

    0-

   • 208 Консультація лікаря по результатам аналізів

    300 грн

    0-

 • Лікувальна частина

  • Призначення індивідуальної схеми лікування

   • 269 Індивідуальна схема лікування (терапія, дерматологія)

    300 грн

    0-

   • 270 Індивідуальна схема лікування скорочена (урологія)

    200 грн

    0-

   • 271 Індивідуальна схема лікування скорочена (гінекологія)

    200 грн

    0-

   • 272 Індивідуальна схема лікування (гінекологія)

    400 грн

    0-

   • 274 Індивідуальна схема лікування (урологія)

    400 грн

    0-

Здача аналізів у медичній лабораторії Савон

Медична лабораторія Савон пропонує широкий спектр послуг для здачі аналізів, забезпечуючи високу якість та точність результатів. Наші пацієнти можуть розраховувати на професійний підхід та сучасне обладнання, що дозволяє швидко та ефективно здати аналізи.

Ціни на аналізи в медичній лабораторії Савон

Лабораторія Савон пропонує конкурентоспроможні ціни на аналізи. Ми розуміємо, наскільки важливою є прозорість у питаннях ціноутворення, тому надаємо детальну інформацію про ціни на аналізи на нашому офіційному сайті. Вартість послуг залежить від типу аналізу та обсягу необхідних досліджень, але ми завжди пропонуємо оптимальні рішення для наших пацієнтів.

Медичні аналізи у лабораторії Савон

Здача аналізів у лабораторії Савон – це гарантована точність та оперативність. Ми пропонуємо різноманітні медичні аналізи, включаючи загальні аналізи крові, біохімічні дослідження, гормональні тести, імунологічні дослідження та багато інших. Наші спеціалісти мають великий досвід роботи та дотримуються високих стандартів якості, що забезпечує точність та надійність результатів.

Медична лабораторія Савон оснащена сучасним обладнанням, яке дозволяє проводити аналізи швидко та з високою точністю. Ми постійно вдосконалюємо наші методи роботи, впроваджуючи нові технології та методики для покращення якості послуг. Лабораторія аналізів Савон – це місце, де кожен пацієнт може здати аналізи з упевненістю в правильності результатів.

Здача аналізів у лабораторії Савон

Процес здачі аналізів у лабораторії Савон є простим та зручним. Наші відділення розташовані у зручних місцях, що дозволяє легко дістатися до нас. Ми пропонуємо зручний графік роботи, що дозволяє пацієнтам здати аналізи у зручний для них час. Наші фахівці надають детальні консультації щодо підготовки до аналізів, що дозволяє отримати найточніші результати.

Лабораторія Савон аналізи виконує з максимальною точністю та швидкістю, що є важливим для своєчасної діагностики та лікування. Наші пацієнти можуть бути впевнені у якості послуг, адже ми дотримуємося всіх стандартів безпеки та якості.

Вартість послуг у лабораторії Савон є доступною та прозорою. Ми пропонуємо детальний прайс-лист, де вказані ціни на всі види аналізів. Це дозволяє пацієнтам заздалегідь ознайомитися з вартістю послуг та обрати найбільш оптимальні варіанти. Ми прагнемо зробити наші послуги доступними для всіх, забезпечуючи високу якість за розумними цінами.

Медична лабораторія Савон – це ваш надійний партнер у сфері охорони здоров’я. Ми забезпечуємо високий рівень обслуговування та індивідуальний підхід до кожного пацієнта. Довіряйте своє здоров’я професіоналам та обирайте лабораторію Савон для здачі аналізів.