Метаболічний синдром

19.01.2024

Метаболічний синдром – це поєднання взаємопов’язаних факторів ризику метаболічного походження, що сприяють розвитку атеросклеротичних серцево-судинних захворювань і діабету ІІ типу, таких як: абдомінальне ожиріння, підвищення артеріального тиску та порушення метаболізму вуглеводів і ліпідів в організмі. Метаболічний синдром включає: резистентність до інсуліну, гіперінсулінемію, порушення толерантності до глюкози, діабет 2 типу, атерогенну дисліпідемію, підвищення рівня альбуміну в сечі та гіпертригліцеридемію. У пацієнтів із зазначеними порушеннями також спостерігається прозапальний і протромботичний стан. 

У відповідності до спільної позиції IDF, NHLBI, AHA, WHF, IAS і IASO (2009) повинна бути відповідність будь-яким 3-м з 5-ти наступних критеріїв: 

– збільшена окружність талії (залежить від країни походження та етнічної групи — в європейській популяції ≥80 см у жінок i ≥94 cм у чоловіків);

– концентрація тригліцеридів >1,7 ммоль/л (150 мг/дл) або лікування гіпертригліцеридемії;

– концентрація ХС ЛПВЩ <1,0 ммоль/л (40 мг/дл) у чоловіків i <1,3 ммоль/л (50 мг/дл) у жінок або лікування вказаного ліпідного порушення;

– систолічний артеріальний тиск ≥130 мм рт. ст. або діастолічний ≥85 мм рт. ст., або лікування раніше діагностованої артеріальної гіпертензії;

– концентрація глюкози у плазмі натще ≥5,6 ммоль/л (100 мг/дл) або фармакологічне лікування ЦД 2-го типу.

Перше місце посідає абдомінальне ожиріння з нагромадженням жирової тканини у великому сальнику. Другою, за частотою, складовою метаболічного синдрому є артеріальна гіпертензія (у початковій фазі можуть виникати лише зміни добового ритму артеріального тиску — відсутність зниження артеріального тиску вночі). Нелікований метаболічний синдром призводить до розвитку явного ЦД 2-го типу (якщо уже не становить його складову) та передчасного розвитку атеросклерозу.

https://empendium.com/ua/chapter/B27.II.13.5.

Критерієм діагностики метаболічного синдрому є наявність ожиріння та два з трьох факторів: підвищення артеріального тиску, порушення метаболізму глюкози або атерогенна дисліпідемія.

Крім основних факторів метаболічного синдрому, можливі додаткові порушення, а саме: порушення функції нирок, ожиріння печінки, обструктивне апное сну, серцеву недостатність зі збереженою фракцією викиду, синдром полікістозних яєчників, хронічне запалення, активацію симпатичної нервової системи та гіперурикемії. Піклуйтеся про своє здоров’я – залишайтеся активними, підтримуйте належну вагу, добре спіть і намагайтеся уникати стресів. А також, вчасно звертайтесь за медичною допомогою.

 Якщо маєте схожі симптоми, зверніться до свого лікаря для призначення обстеження, що потрібне саме для Вас.

Раннє втручання дозволяє запобігти розвитку або зменшити швидкість прогресування метаболічного синдрому.

Бережіть себе та будьте здорові!